Milan Majerský, predseda KDH

Ako viete prispieť na kampaň

Pošlete dar na transp. účet KDH cez online bránu alebo prevodom na č. účtu KDH
SK540 9000 0000 0520 250 9350

Do 1000 eur v úhrne dar je možné poslať na základe vypísaného vyhlásenia FO. (odkaz) Ak by ste chceli poukázať viac ako 1000 eur, je potrebné vyplniť darovaciu zmluvu FO, overiť podpis u notára a až následne urobiť prevod.

Do poznámky je potrebné uviesť Richard Kráľovič č.37 cez online bránu.