Kto som

vizionár

Vizionár
Motivátor
Riaditeľ
Manažér
Kreatívec
Stratég

Vizionár, motivátor, riaditeľ a manažér s 20+ rokmi praxe v podnikateľskom a neziskovom
sektore. Kreatívny, so schopnosťou strategicky plánovať, realizovať, riadiť a dokončovať kvalitné projekty. Dlhoročné skúsenosti s riadením a rozvojom diverzných tímov, zmysluplných aktivít a budovaním širokej siete partnerov doma i v zahraničí.

Oblasti, v ktorých som pôsobil

  • Riadenie neziskového sektora, koučing, mentoring, motivácia mládeže, terapia a zlepšenie duševného zdravia v krízových situáciách a dôležitých rozhodnutiach. V rámci zlepšenia duševného zdravia je dôležité využitie a aplikácia toho, čo funguje nielen u nás, ale aj vo svete ako napr. rozšírenie odborov vzdelávania a praxe zlepšovania duševného zdravia. Rád by som preto dopomohol k naštartovaniu vzdelávania a uplatňovania poznatkov pastorálnej psychológie odborníkom vo forme vysokoškolského vzdelávania a talentovaným laikom vo forme účinných kurzov, kde budú schopní pomôcť sebe a blízkym. Snívam o tom, aby Slovensko mohlo byť takým centrom v Európe.
  • ÚSPEŚNÉ PROJEKTY v treťom sektore – neziskové organizácie, ktoré sú prospešné pre spoločnosť,
    písanie, realizácia, riadenie a účtovanie projektov, ktoré získali úspech až na medzinárodnej úrovni, spolupráca so samosprávou a významnými úspešnými partnermi na Slovensku aj v zahraničí, práca s mládežou a dospelými v oblasti prevencie kriminality a protidrogovej prevencie, terapie a resocializácie, neformálne vzdelávanie mladých cez umenie a inovatívne projekty.
  • Duchovná práca , neformálne vzdelávanie a práca v rómskej komunite
  • Kultúra, hudba, divadlo
  • Gastronómia, veľkoobchod a maloobchod, realitná činnosť a poradenstvo v oblasti investícii pri kúpe, predaji nehnuteľností
  • Zmena využitia pozemkov spojená s výstavbou so šetrným prístupom k životnému prostrediu spojená s využívaním zdrojov jeho bohatstva ako sú obrovské zdroje termálnej a pitnej vody na Slovensku.

Moje hodnoty

Som schopný ľudí kreatívne motivovať, povzbudzovať, bojovať za nich a chrániť ich, viesť, rozvíjať a smerovať do rôznych zmysluplných cieľov s výsledkami, ktoré prinášajú progres  a naplnenie ich  potrieb v postupných krokoch. Ľudskosť, spájanie a spolupráca sú mi blízke.

Moje skúsenosti a vízia

Čo by som chcel a ako

Čo o mne hovoria iní